Oppsummering av beboermøte

I tillegg til styret var det 4 beboere tilstede på møtet som ble avholdt I vaskeriet. I tillegg var en representant fra NextGentel til stede som informerte om mulighetene ved fibernett.

  • Skifte av tak vil starte opp I løpet av april. Det vil bli en del bråk knyttet til dette arbeidet. Noe arbeid vil også forekomme på lørdager. Det vil bli satt opp stilas på gavlveggen på nordsiden av bygården. Elektrikere vil legge opp provisorisk strøm til taket i siste del av mars. Det vil derfor dukke opp en ny kabel i vaskeriet som legges via luftesjakt.
  • Skifte av bunnledningen vil skje I løpet av året, oppstart er fortsatt noe usikkert. I forbindelse med disse arbeidene vil det også gjøres en del tilleggsarbeider. Vi vil skifte ut inntaksledninger for vann. Legge ny bunnledning til kum samt skifte inntakskabel for strøm. Dette er arbeider som potensielt kan koste en del og styret har derfor valgt å avvente med å oppføre sykkelskur inntil vi vet mer om kostnadene knyttet til dette prosjektet.
  • Styret vurderer om det skal legges inn fiber når bindingsperioden mer Get går ut. Avtalen vi har med Get I dag er dyr og lite fleksibel.
  • avtalen med vaskeriselskapet er sagt opp og vil vare ut mai. Arild (porter) vil ta over renholdsoppgavene etter dette.
  • Det ble ytret ønske om at beboermøte burde holdes på høsten i stedet for rett før generalforsamling. Dette for at det skulle være lettere å diskutere potensielle saker til generalforsamling med styret.
  • Det ble også fremmet ønske om å ha to dugnader i løpet av året, en på våren og en på høsten.
  • Beboerne ønsker også at det informeres mer om hva styret arbeider med på tilgjengelige forum.
Posted in Informasjon | Leave a comment

Allmøte førstkommende mandag 11. mars 19:00

Hei alle sammen

Det avholdes allmøte i vaskeriet førstkommende mandag. Det blir mulighet til å stille spørsmål til styret i forkant av generalforsamling.

Mvh

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Kasting farlig og ee-avfall

Jeg har bestilt containere (små) for kasting av farlig og små-elektrisk avfall. Disse beholderne kommer 2. oktober og hentes igjen 9. oktober. Beholderne vil være låst, nøkkel kan lånes av styreleder eller portner.

 Styret
Posted in Informasjon | Leave a comment

Vaskeripenger

Styret har nå lagt ut ny løsning for betaling av vasketid. Bruk lenkene dere finner på nettsiden under vaskeriet så vil dere finne lenker for betaling av vasketid. Styret får bekreftelse om at betalingen er gjennomført, samt at pengene går rett inn på konto.

Posted in Informasjon | 1 Comment

Papircontainer

Papirsøppelbrønnen er nå nesten helt full. Mest sannsynlig ble den ikke tømt av REN forrige uke. For å unngå dette oppfordrer styret andelshaverne om å rive papp og papir i mindre biter før det kastes. Dersom store kartonger kastes som de er i containeren fylles den opp unødvendig raskt samt at vi risikerer å få propper i toppen. Dersom papircontaineren blir full bør papiret kastes i restavfallet inntil videre og ikke legges utenfor søppelbrønnen. Så mye som det blåser nå vil det bare ende opp med å bli blåst omkring, og det er ikke særlig koselig.

Posted in Informasjon | Leave a comment

Vårdugnad

En lang vinter er over og i den anledning avholdes den tradisjonsrike vårdugnaden. I år fremskynder vi begivenheten til onsdag 25. april slik at vi raskt får ryddet opp etter vinteren. Vi møtes nede i bakgården klokken 18:00 og holder på til ca 21:00, da vi som vanlig avslutter med grilling.

Det gjøres oppmerksom om at det som vanlig vil bli foretatt en opprydning i fellesarealene i løpet av dugnaden. Følgende vil bli kastet:

  • Alle sykler som ikke er merket tydelig med navn og oppgang vil bli kastet. Merk sykkelen du vil beholde med stor lapp som du henger på sykkelen. Det står veldig mange sykler i kjelleren nå og det må tas en opprydning i dette.
  • Møbler, dekk og annet løsøre som befinner seg i kjelleren må oppbevares i egen bod og vil bli kastet uavhengig av om det er merket med navn eller ikke.
  • Barnevogner vil ikke bli rørt.

Eventuelle forslag til hva vi bør gjøre på dugnaden kan sendes inn til styret.

Vårlig hilsen

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Protokoll generalforsamling

Protokollen fra generalforsamlingen 04.04.2018 finner dere her:

0146 Sandakerveien Borettslag – 04.04.2018 – protokoll

Posted in Informasjon | Leave a comment

Brudd på bunnledningen (kloakk)

Bunnkloakkledningen mellom 75 og 73 har knekt. Disse rørene frakter kloakken fra soilrørene til kommunalt kloakknett og er fra byggeår med dertil tilhørende stand.

Resten av bunnledningen er antageligvis i like dårlig forfatning og vi må påregne å utbedre dette i løpet av kort tid.

Beboerne bes forøvrig om å ikke kaste annet enn dopapir i toalettet, andre gjenstander kan tette igjen rørene.

Posted in Informasjon | Leave a comment

Tørketrommel

Det er bestilt opp nytt deksel til tørketrommelen, det tar nok fortsatt noe tid før denne er installert. Bruk tørkerom inntil videre.

Posted in Informasjon | Leave a comment

Parkering i bakgården

Det er fortsatt mye parkering i bakgården, selv om det er skiltet om at dette ikke er tillatt. For å få bukt med dette kommer styret nå til å begynne med å ilegge parkeringsavgift til biler som tydelig står parkert i bakgården. Det kommer til å bli satt opp skilt som presiserer at parkering kan medføre avgift. Korte stopp for av- og pålessing vil fortsatt være tillatt.

Posted in Informasjon | Leave a comment