Kasting farlig og ee-avfall

Jeg har bestilt containere (små) for kasting av farlig og små-elektrisk avfall. Disse beholderne kommer 2. oktober og hentes igjen 9. oktober. Beholderne vil være låst, nøkkel kan lånes av styreleder eller portner.

 Styret
Posted in Informasjon | Leave a comment

Vaskeripenger

Styret har nå lagt ut ny løsning for betaling av vasketid. Bruk lenkene dere finner på nettsiden under vaskeriet så vil dere finne lenker for betaling av vasketid. Styret får bekreftelse om at betalingen er gjennomført, samt at pengene går rett inn på konto.

Posted in Informasjon | 1 Comment

Papircontainer

Papirsøppelbrønnen er nå nesten helt full. Mest sannsynlig ble den ikke tømt av REN forrige uke. For å unngå dette oppfordrer styret andelshaverne om å rive papp og papir i mindre biter før det kastes. Dersom store kartonger kastes som de er i containeren fylles den opp unødvendig raskt samt at vi risikerer å få propper i toppen. Dersom papircontaineren blir full bør papiret kastes i restavfallet inntil videre og ikke legges utenfor søppelbrønnen. Så mye som det blåser nå vil det bare ende opp med å bli blåst omkring, og det er ikke særlig koselig.

Posted in Informasjon | Leave a comment

Vårdugnad

En lang vinter er over og i den anledning avholdes den tradisjonsrike vårdugnaden. I år fremskynder vi begivenheten til onsdag 25. april slik at vi raskt får ryddet opp etter vinteren. Vi møtes nede i bakgården klokken 18:00 og holder på til ca 21:00, da vi som vanlig avslutter med grilling.

Det gjøres oppmerksom om at det som vanlig vil bli foretatt en opprydning i fellesarealene i løpet av dugnaden. Følgende vil bli kastet:

  • Alle sykler som ikke er merket tydelig med navn og oppgang vil bli kastet. Merk sykkelen du vil beholde med stor lapp som du henger på sykkelen. Det står veldig mange sykler i kjelleren nå og det må tas en opprydning i dette.
  • Møbler, dekk og annet løsøre som befinner seg i kjelleren må oppbevares i egen bod og vil bli kastet uavhengig av om det er merket med navn eller ikke.
  • Barnevogner vil ikke bli rørt.

Eventuelle forslag til hva vi bør gjøre på dugnaden kan sendes inn til styret.

Vårlig hilsen

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Protokoll generalforsamling

Protokollen fra generalforsamlingen 04.04.2018 finner dere her:

0146 Sandakerveien Borettslag – 04.04.2018 – protokoll

Posted in Informasjon | Leave a comment

Brudd på bunnledningen (kloakk)

Bunnkloakkledningen mellom 75 og 73 har knekt. Disse rørene frakter kloakken fra soilrørene til kommunalt kloakknett og er fra byggeår med dertil tilhørende stand.

Resten av bunnledningen er antageligvis i like dårlig forfatning og vi må påregne å utbedre dette i løpet av kort tid.

Beboerne bes forøvrig om å ikke kaste annet enn dopapir i toalettet, andre gjenstander kan tette igjen rørene.

Posted in Informasjon | Leave a comment

Tørketrommel

Det er bestilt opp nytt deksel til tørketrommelen, det tar nok fortsatt noe tid før denne er installert. Bruk tørkerom inntil videre.

Posted in Informasjon | Leave a comment

Parkering i bakgården

Det er fortsatt mye parkering i bakgården, selv om det er skiltet om at dette ikke er tillatt. For å få bukt med dette kommer styret nå til å begynne med å ilegge parkeringsavgift til biler som tydelig står parkert i bakgården. Det kommer til å bli satt opp skilt som presiserer at parkering kan medføre avgift. Korte stopp for av- og pålessing vil fortsatt være tillatt.

Posted in Informasjon | Leave a comment

Søppelanlegg

Det nye søppelanlegget har vel og merke vært åpent en stund nå, men for de som skulle tvile så er det fritt frem til å bruke dette nå. De gamle containerne ble fjernet mandag den 12. juni. Ellers oppfordrer jeg alle beboere til ikke å legge igjen noe annet enn rest, bio og papiravfall ved søppelbrønnene. Altså ikke sett igjen glass eller elektrisk avfall i bakgården. Renovasjonsetaten tar ikke med seg alt det andre skrotet og det ender bare opp med en forsøpling av bakgården. Slikt avfall kan leveres på gjenbruksstasjonen på Sagene/Thorsov som ikker er lange veien unna.

Mvh

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Vårdugnad og generell oppdatering

Årets vårdugnad er nå spikret til 15. mai. I år har vi valgt å legge dugnaden så tett som mulig på 17. mai. Dette for at vi skal gi vår entreprenør best mulig tid til å ferdigstille arbeidene i gården – mer om dette lengre ned. Vi begynner klokker 18:00 og holder på til ca 21:00, da vi som vanlig avslutter med grilling. På grunn av dreneringen og generelt mye rot i bakgården oppfordrer vi alle andelshavere til å stille opp i år.

De avsluttende arbeidene med dreneringen vil starte opp 2. mai. Disse arbeidene skulle egentlig starte opp i uke 17, men på grunn av været var vi nødt til å utsette dette.

Vi har også opprettet en facebook gruppe hvor dere kan møte resten av borettslaget.

https://www.facebook.com/groups/289770534801870/

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment