Husordensregler

Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruken av bolig og fellesareal – og er til å fremme miljø og trivsel i borettslaget.
Andelseier er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten.

ALMINNELIGE ORDENSREGLER
Bruk leiligheten slik at det ikke sjenerer andre.
Balkonger, vinduer eller trapper skal ikke brukes til lufting eller risting av tøy eller sengeklær.
Dører til inngangsdør og kjeller skal alltid holdes låst.

LEILIGHETEN OG BOOMRÅDET
Det skal være ro i leilighetene mellom kl. 22-07 på hverdager, og mellom kl. 23-09 i helgene. Spesielt høylytte aktiviteter som banking og boring kan bare skje mellom kl. 09-20, og på søndager/helligdager mellom kl. 12-20.

DYREHOLD
Styret kan godkjenne dyrehold etter søknad. Beboer som ønsker dyr må underskrive avtale om dyrehold i Sandakerveien borettslag. Dyret skal ikke være til sjenanse for andre andelshavere.

STRØM
Det er andelseiers ansvar at det elektriske anlegget er i orden i sin leilighet.

SØPPEL
Søppel bæres ned i containere som er plassert i de gamle tørkebåsene.  Poser/sekker skal knytes igjen før de kastes. Det er ikke tillatt å sette avfall ved siden av. Det skal ikke legges mer i containeren enn at lokket tilslutter. Matrester som dras utover av for eksempel fugler og katter, ser ikke bare styret ut og skaper vond lukt, men tiltrekker seg også rotter. Store gjenstander skal kjøres bort av andelseier selv. Papp brettes i sammen og legges i container med grønt lokk.

RENHOLD
Det er beboernes ansvar å rengjøre sine egne kjellerboder.
Trappevask utføres ukentlig av eksternt firma. Vindusvask hver annen måned.

VASKERIER OG TØRKEPLASSEN
Det er regler for bruk av vaskeriet. Instruks for vasketider og bruk av maskinene må følges nøye. Det henger oppslag i vaskeriet. Etter vasking skal det rengjøres i såpe-/vaskepulverkopp og sluk.
Utendørs tørkeplasser skal kun brukes til tørking av klesvask og til lufting av tøy og sengeklær. Tørking og lufting av tøy skal ikke foregå på søn- og helligdager og  offentlige høytidsdager.

BAD, WC, RØR OG LUFTING
Alle rom – også kjellere – må holdes såpass oppvarmet at ikke vannet i rørene fryser.
Det må ikke kastes uvedkommende ting i klosettet. Lekkasjer må utbedres umiddelbart. Montering av egen avtrekksvifte, for eksempel over komfyren eller på badet, som er koblet til blokkens ventilasjonsanlegg, er ikke tillatt da dette skaper ubalanse i ventilasjonsanlegget og øker risikoen for matos og lignende til naboen.

KJELLER
Kjellerens fellesareal skal ikke benyttes som lagerplass.
Alt som står umerket kan når som helst fjernes av styret. Husk brannforskrifter og renhold.
Sykler, kjelker og barnevogner skal stå på anviste plasser, og ikke på trappeavsats eller under trapp.
Brannslukkingsapparat er montert i kjeller 73-77-81 og fyrrom.
Husk å slå av lyset i kjeller og trapp etter bruk. Dette for å holde strømkostnadene nede. Dørene skal holdes låst.

FRYSESKUFF
Gården har et begrenset antall fryseskuffer for beboerne. Regler om bruk står oppslått i rommet med fryseskapene. Ta kontakt med fryseromsansvarlig for tildeling eller oppføring på venteliste.

PARKERING
Borettslaget har ingen parkeringsplasser. Parkering mellom og foran bommen er ikke tillatt. Kun for av/på-lessing. Hensetting kan føre til borttauing på eiers regning. Renovasjon, brann og sykebil skal frem. Bommen skal være lukket.

POSTKASSER/RINGEKLOKKER
Kun godkjente skilt skal benyttes.

MELDINGER OG HENVENDELSER
Meldinger fra borettslagets styre eller OBOS til andelseierne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som husordensreglene. Henvendelser angående husordensreglene skal skje skriftlig.
Bruk postkassen vis-à-vis vaskeriet for beskjeder til styret.

LEIEKONTRAKTEN
Det vises forøvrig til leiekontrakten som inneholder bestemmelser om plikter og ansvar, og det vises særlig til kontraktens bestemmelser om husleieinnbetaling og fremleie.