Informasjon til nye beboere

Denne siden inneholder informasjon generell informasjon til nye beboere

Vasking

Oppgangene i borettslaget vaskes hver tirsdag. Vaskepersonalet vasker ikke under dørmatter. Ta derfor inn dørmatten inn dersom du ønsker å få vasket her. Dersom du ikke er fornøyd med vaskingen dokumenter det (bilde) og send det til styret så følger vi opp saken. Det vaskes på forskjellig tidspunkt i løpet av dagen så vasking kan faktisk skje på ettermiddagen og.

Navn på postkasse ringeklokke

Kontakt portner for å få ny merkelapp på ringeklokke og postkasse.

Parkering

Borettslaget har ingen parkeringsplasser, andelshaverne må derfor ordne seg med parkering selv eller gateparkere. Det er tillatt med korte stopp i bakgården for av og pålasting. Ulovlig parkering kan medføre borttauing eller parkeringsgebyr.

Mer informasjon som savnes her? Send epost til styreleder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.