Beboermøte 24.feb

Mandag 24 februar kl 1900 blir det beboermøte i vaskeriet. Det blir mulighet for å stille spørsmål til styret i forkant av generalforsamling.

Det ligger også avfall ved siden av ISEKKene i bakgården som er forbeholdt paret som pusser opp. Vi ber om at dette fjernes da dette ikke vil bli hentet.

Det vil bli anledning til å kaste ting på våren i forbindelse med vårdugnad. Da bestiller styret container for borettslaget.

Håper vi sees neste mandag.

-Styret

This entry was posted in Informasjon. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.