Info fra styret

Her kommer en generell oppdatering fra styret om prosjekter som vil foregå i høst.

Styret har reforhandlet borettslagets internett- og tv-avtale med GET. Avtalen er reforhandlet for å få en lavere pris og slik at den enkelte beboer nå selv kan bestemme om de ønsker å kjøpe tv-signaler. Get vil komme med mer praktisk info i et allmøte i august om blant annet tilgjengelige tv-pakker før avtalen trer i kraft 1. september. Flere beboere har ønsket individuelle tv-avtaler ettersom det ikke lar seg gjøre å kombinere alle beboeres tv-ønsker i en felles avtale. Internett vil derimot fortsatt gjøres tilgjengelig for alle beboere som tidligere og belastes den enkelte via felleskostnadene som ved dagens avtale. En gledelig nyhet er at GET i den nye avtalen vil levere internett med 10x dagens hastighet. Den nye avtalen vil redusere borettslagets utgifter med ca 150 000 per år. Styret ønsker å benytte så mye som mulig av innsparingen til å redusere felleskostnadene ved neste budsjett.

Styret har også fått info om at det foregår hasjrøyking blant beboere på balkong. Vi ber om at dette stopper umiddelbart da det er ulovlig, men også veldig sjenerende for andre beboere da røyk siver inn i leiligheter.

I løpet av høsten vil vi også bytte bunnledning da disse er i dårlig stand. Beboere vil da være uten vann/kloakk i korte perioder på dagtid. Entreprenør vil varsle i god tid når dette vil foregå. Mer info om oppstart av prosjektet vil komme fra styret.

Styret ønsker alle en riktig god sommer videre! 🙂

This entry was posted in Informasjon. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.