Oppsummering av beboermøte

I tillegg til styret var det 4 beboere tilstede på møtet som ble avholdt I vaskeriet. I tillegg var en representant fra NextGentel til stede som informerte om mulighetene ved fibernett.

  • Skifte av tak vil starte opp I løpet av april. Det vil bli en del bråk knyttet til dette arbeidet. Noe arbeid vil også forekomme på lørdager. Det vil bli satt opp stilas på gavlveggen på nordsiden av bygården. Elektrikere vil legge opp provisorisk strøm til taket i siste del av mars. Det vil derfor dukke opp en ny kabel i vaskeriet som legges via luftesjakt.
  • Skifte av bunnledningen vil skje I løpet av året, oppstart er fortsatt noe usikkert. I forbindelse med disse arbeidene vil det også gjøres en del tilleggsarbeider. Vi vil skifte ut inntaksledninger for vann. Legge ny bunnledning til kum samt skifte inntakskabel for strøm. Dette er arbeider som potensielt kan koste en del og styret har derfor valgt å avvente med å oppføre sykkelskur inntil vi vet mer om kostnadene knyttet til dette prosjektet.
  • Styret vurderer om det skal legges inn fiber når bindingsperioden mer Get går ut. Avtalen vi har med Get I dag er dyr og lite fleksibel.
  • avtalen med vaskeriselskapet er sagt opp og vil vare ut mai. Arild (porter) vil ta over renholdsoppgavene etter dette.
  • Det ble ytret ønske om at beboermøte burde holdes på høsten i stedet for rett før generalforsamling. Dette for at det skulle være lettere å diskutere potensielle saker til generalforsamling med styret.
  • Det ble også fremmet ønske om å ha to dugnader i løpet av året, en på våren og en på høsten.
  • Beboerne ønsker også at det informeres mer om hva styret arbeider med på tilgjengelige forum.
This entry was posted in Informasjon. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.