Viktig vedrørende radiatorene

Det er en gjenganger at ventilene på radiatorene begynner å lekke. Dersom dette er tilfelle må pakningen byttes. Dette bør helst gjøres om sommeren når varmeanlegget uansett er nedstengt. Bytting av pakninger på vinteren er uheldig siden vi da må stenge ned hele varmtvannssystemet. Alle beboere bes derfor om å sjekke at alle ventiler på radiatorene fungerer. Gi beskjed dersom noe er lekk så vil styret skaffe rørlegger for å fikse dette.

This entry was posted in Informasjon. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.