VIKTIG INFO FRA STYRET

Som informert om tidligere skal nå eksisterende avløpsrør i kjeller fornyes. Styret har nå nylig fått bekreftet oppstartdato. Prosjektet starter opp mandag 18 november og vil pågå i ca 4 uker fra mandag til torsdag.

De to første ukene vil halve blokken – Sandakerveien 73, 74 , 75 + vaskeriet være uten vann og avløp. Dette vil bli stengt på dagtid. Styret har fått informert at perioden og ca tidspunkt det vil gjelde er:

Uke 47 – Mandag 18.11 til torsdag 21.11

Uke 48 – Mandag  25.11 til torsdag 28.11

Vann og avløp blir stengt og må IKKE brukes i følgende tidsrom:

Fra kl 0915 og vil avsluttes kl 18.00

Vann og avløp kan brukes før og etter avsluttet arbeid som normalt. I perioden det er stengt kan det benyttes toalett og vask som blir satt opp utenfor blokken.

Sandakerveien 77-81 kan benytte vann og avløp som normalt, da de kun stenger vannet for Sandakerveien 73-75 i perioden nevnt ovenfor.

Deretter de 2 siste ukene er det Sandakerveien 77,79,81 + vaskeriet som vil være uten vann/avløp på dagtid. Perioden og ca tidspunkt det gjelder er følgende:

Uke 49 – Mandag 02.12 til torsdag 05.12

Uke 50 – Mandag 09.12  til torsdag 12.12

Vann og avløp blir stengt og må IKKE brukes i følgende tidsrom:

Fra kl 09.15 og vil avsluttes kl 18.00

Vann og avløp kan brukes før og etter avsluttet arbeid som normalt. I perioden det er stengt kan det benyttes toalett og vask som blir satt opp utenfor blokken.

Sandakerveien 73-75 kan benytte vann og avløp som normalt, da de kun stenger vannet for Sandakerveien 77-81

MERK – Klokkeslett er ca tid . Entreprenør vil henge opp varslingbrev med nøyaktig tidspunkt i oppgangene i løpet av neste uke. Samt at styret vil publisere dette på www.sandakerveien.no og facebook «sandakerveien borrettslag».

Dette er et svært viktig prosjekt for borettslaget, og helt nødvendig vedlikehold da rørene er i dårlig stand. Det blir satt opp toalett/ vask på utsiden av blokken som kan benyttes dagtid. Alle sammen vil fint kunne ta seg en dusj og benytte vann/avløp som normalt både på morningen og kvelden som normalt og i helger 🙂

Men husk: IKKE bruk vann/avløp i perioden din oppgang er berørt. Alt utslipp av vann, f.eks. fra vaskemaskin, dusj, toalett og servanter kan resultere i oversvømmelse da utløpet er tettet under arbeidet.Bruk av vann og avløp i denne perioden vil også kunne ødelegge rør installasjon. Dette kan forårsake forlenget periode med stengt anlegg (vann og avløp) i tiden som kommer. Det vil også føre til merarbeid og økte kostnader for arbeidene.

Mvh,

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Høstdugnad og info fra styret

Høsten nærmer seg og det har vært ønske om å gjennomføre en høstdugnad i borettslaget. Datoen er satt til torsdag 19 september kl 1800.

Dette blir en noe kortere dugnad og vi regner med at vi holder på i ca 2 timer. Dugnaden vil foregå både ute og inne.

I forbindelse med bunnledningsprosjektet som skal foregå i kjeller skal vi rydde plass. Styret har tatt en runde og det ligger mye løse gjenstander utenfor bodene. Vi minner om at dette ikke er lov og at fellesareal ikke skal brukes som lagerplass.

Det vil også være andre oppgaver som vask av vegger i oppganger, beskjæring av busker o.l. Har du noen gode forslag til hva som bør gjøres send en mail til styret@sandakerveien.no

Som vanlig vil vi avslutte med grilling og noe god drikke til maten! 🙂

Husk å ta på dere varme klær så håper vi at så mange som mulig har anledning til å stille.

Ellers oppfordrer styret  alle beboere om å sette seg inn i den nye avtalen for tv og internett i borettslaget, ring Get for mer info på tlf. 21 90 60 50 (ev. 21 54 54 54). I den nye avtalen får alle beboere internett inkludert gjennom fellesutgiftene. De beboerne som ønsker å kjøpe tv-signaler må selv ta kontakt med Get. Dersom du ikke ønsker å kjøpe tv-signaler må du selv forsikre deg om at det ikke er registrert noe abonnement på din leilighet og selv returnere tv-dekoderen din.

Vi ser frem til en hyggelig høstdugnad

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Info fra styret

Her kommer en generell oppdatering fra styret om prosjekter som vil foregå i høst.

Styret har reforhandlet borettslagets internett- og tv-avtale med GET. Avtalen er reforhandlet for å få en lavere pris og slik at den enkelte beboer nå selv kan bestemme om de ønsker å kjøpe tv-signaler. Get vil komme med mer praktisk info i et allmøte i august om blant annet tilgjengelige tv-pakker før avtalen trer i kraft 1. september. Flere beboere har ønsket individuelle tv-avtaler ettersom det ikke lar seg gjøre å kombinere alle beboeres tv-ønsker i en felles avtale. Internett vil derimot fortsatt gjøres tilgjengelig for alle beboere som tidligere og belastes den enkelte via felleskostnadene som ved dagens avtale. En gledelig nyhet er at GET i den nye avtalen vil levere internett med 10x dagens hastighet. Den nye avtalen vil redusere borettslagets utgifter med ca 150 000 per år. Styret ønsker å benytte så mye som mulig av innsparingen til å redusere felleskostnadene ved neste budsjett.

Styret har også fått info om at det foregår hasjrøyking blant beboere på balkong. Vi ber om at dette stopper umiddelbart da det er ulovlig, men også veldig sjenerende for andre beboere da røyk siver inn i leiligheter.

I løpet av høsten vil vi også bytte bunnledning da disse er i dårlig stand. Beboere vil da være uten vann/kloakk i korte perioder på dagtid. Entreprenør vil varsle i god tid når dette vil foregå. Mer info om oppstart av prosjektet vil komme fra styret.

Styret ønsker alle en riktig god sommer videre! 🙂

Posted in Informasjon | Leave a comment

Info om taktekking

I slutten av denne uken vil arbeidene med taktekking starte opp. Det vil settes opp et stilastårn på nordgavelen av blokka ( ved nr 81). Riggingen vil foregå i slutten av denne uken, så er det full drift fra uke 18. Det er beregnet at prosjektet skal ta ca 4 uker – noe støy vil komme. Arbeidene er fra 0700 – 1800 i hverdagen. Dersom det er behov kan det også forekomme arbeid på lørdag fra 0900 – 1500.

Mvh,

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Vårdugnad 2019 – mandag 29 april

Vårdugnad mandag 29.april

En lang vinter er over og i den anledning avholdes den tradisjonsrike vårdugnaden. I år blir datoen mandag 29 april. Vi møtes nede i bakgården klokken 18:00 og holder på til ca 21:00, da vi som vanlig avslutter med grilling. Dersom man ikke rekker å møte til vanlig tid er man velkommen senere og.

Det gjøres oppmerksom om at det som vanlig vil bli foretatt en opprydning i fellesarealene i løpet av dugnaden. Følgende vil bli kastet:

 • Alle sykler som ikke er merket tydelig med navn og oppgang vil bli kastet. Merk sykkelen du vil beholde med stor lapp som du henger på sykkelen.
 • Møbler, dekk og annet løsøre som befinner seg i kjelleren må oppbevares i egen bod og vil bli kastet uavhengig av om det er merket med navn eller ikke.
 • Barnevogner vil ikke bli rørt.
 • Når det gjelder fryseboksene har det samlet seg mye is. Disse skal avrimes. Så flott om man får ryddet ut matvarer i forkant av dugnaden.

Eventuelle forslag til hva vi bør gjøre på dugnaden kan sendes inn til styret.

Vårlig hilsen

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Oppsummering av beboermøte

I tillegg til styret var det 4 beboere tilstede på møtet som ble avholdt I vaskeriet. I tillegg var en representant fra NextGentel til stede som informerte om mulighetene ved fibernett.

 • Skifte av tak vil starte opp I løpet av april. Det vil bli en del bråk knyttet til dette arbeidet. Noe arbeid vil også forekomme på lørdager. Det vil bli satt opp stilas på gavlveggen på nordsiden av bygården. Elektrikere vil legge opp provisorisk strøm til taket i siste del av mars. Det vil derfor dukke opp en ny kabel i vaskeriet som legges via luftesjakt.
 • Skifte av bunnledningen vil skje I løpet av året, oppstart er fortsatt noe usikkert. I forbindelse med disse arbeidene vil det også gjøres en del tilleggsarbeider. Vi vil skifte ut inntaksledninger for vann. Legge ny bunnledning til kum samt skifte inntakskabel for strøm. Dette er arbeider som potensielt kan koste en del og styret har derfor valgt å avvente med å oppføre sykkelskur inntil vi vet mer om kostnadene knyttet til dette prosjektet.
 • Styret vurderer om det skal legges inn fiber når bindingsperioden mer Get går ut. Avtalen vi har med Get I dag er dyr og lite fleksibel.
 • avtalen med vaskeriselskapet er sagt opp og vil vare ut mai. Arild (porter) vil ta over renholdsoppgavene etter dette.
 • Det ble ytret ønske om at beboermøte burde holdes på høsten i stedet for rett før generalforsamling. Dette for at det skulle være lettere å diskutere potensielle saker til generalforsamling med styret.
 • Det ble også fremmet ønske om å ha to dugnader i løpet av året, en på våren og en på høsten.
 • Beboerne ønsker også at det informeres mer om hva styret arbeider med på tilgjengelige forum.
Posted in Informasjon | Leave a comment

Allmøte førstkommende mandag 11. mars 19:00

Hei alle sammen

Det avholdes allmøte i vaskeriet førstkommende mandag. Det blir mulighet til å stille spørsmål til styret i forkant av generalforsamling.

Mvh

Styret

Posted in Informasjon | Leave a comment

Kasting farlig og ee-avfall

Jeg har bestilt containere (små) for kasting av farlig og små-elektrisk avfall. Disse beholderne kommer 2. oktober og hentes igjen 9. oktober. Beholderne vil være låst, nøkkel kan lånes av styreleder eller portner.

 Styret
Posted in Informasjon | Leave a comment

Vaskeripenger

Styret har nå lagt ut ny løsning for betaling av vasketid. Bruk lenkene dere finner på nettsiden under vaskeriet så vil dere finne lenker for betaling av vasketid. Styret får bekreftelse om at betalingen er gjennomført, samt at pengene går rett inn på konto.

Posted in Informasjon | 1 Comment

Papircontainer

Papirsøppelbrønnen er nå nesten helt full. Mest sannsynlig ble den ikke tømt av REN forrige uke. For å unngå dette oppfordrer styret andelshaverne om å rive papp og papir i mindre biter før det kastes. Dersom store kartonger kastes som de er i containeren fylles den opp unødvendig raskt samt at vi risikerer å få propper i toppen. Dersom papircontaineren blir full bør papiret kastes i restavfallet inntil videre og ikke legges utenfor søppelbrønnen. Så mye som det blåser nå vil det bare ende opp med å bli blåst omkring, og det er ikke særlig koselig.

Posted in Informasjon | Leave a comment